Dàn rada mới được triển khai tại sa mạc Negev ở miền Nam Israel. Hệ thống này sẽ giúp nâng cấp lá chắn chống tên lửa đạn đạo Arrow II của Israel