(VietNamNet) - Mỹ và Việt Nam đã nhất trí tự do hóa quan hệ hàng không dân sự song phương thông qua một thỏa thuận "Bầu trời mở" về các dịch vụ vận tải hàng hóa thuần túy, bao gồm cả quyền tự do thứ bảy.