Chỉ vì tin đồn về sức khỏe của Steve Jobs mà giá trị vốn hóa của Apple đã mất 9 tỉ USD trong vòng 12 phút.