Bản lĩnh của một vĩ nhân được thể hiện trong thời khắc quyết định dành ngôi vương ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

PV