Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, dự kiến cả năm 2008 sẽ có khoảng 15.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.