(VietNamNet) - Lương của các công ty tại khu vực Hà Nội cao hơn TP.HCM 3% và lương tăng cao nhất là ở lĩnh vực tài chính, lên tới 31,6%.