24H.COM.VN - Theo tuyên bố mới của Liên hợp quốc, năm 2008 sẽ là “năm của khoai tây”! Mở màn cho chiến dịch này, Trung Quốc đã cho ra đời những tác phẩm tuyệt đẹp làm từ khoai tây!