Nhận định này được Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đưa ra trên cơ sở khảo sát của Hiệp hội tại các vùng trồng tiêu tập trung ở nước ta.