VIT - Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, 2009 sẽ là năm liên tiếp thứ hai ghi nhận mức giảm kỷ lục trong nhu cầu dầu mỏ của thế giới. Đây sẽ là một trở ngại lớn trong nỗ lực vực dậy thị trường dầu mỏ của OPEC.