Giadinh.net - Trong dự báo mới nhất về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2009 được công bố, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, lạm phát của Việt Nam vẫn ở mức cao, khoảng 15,2% và chỉ có thể giảm xuống một con số vào năm 2010.