(HNM) - Theo quyết định của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, Sở GD-ĐT Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng thêm 75 trường học đạt chuẩn quốc gia.