Bộ GD-ĐT cho biết trong tháng 1.2009 sẽ hoàn thiện và đưa lên mạng lấy ý kiến xã hội rộng rãi về Đề án thi và tuyển sinh trước khi ban hành; hoàn thiện và ban hành quy định về thi tốt nghiệp THPT năm 2009; xây dựng kế hoạch triển khai phương án một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa; hoàn thiện Điều lệ trường ĐH và Quy chế ĐH tư thục; hoàn thiện và đưa dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 lấy ý kiến xã hội xong trước ngày 20.1.2009.