VinaCorp- Tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. Theo đó, doanh thu xây dựng của công ty đạt 1.768 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với kế hoạch và tăng đến 189% so với năm 2009. Lãi cổ phiếu (EPS) rất cao, đạt 9.411 đồng/cổ phiếu, tăng 194% so với năm 2009. Năm 2010 cũng là năm lần đầu tiên Địa ốc Hòa Bình - một công ty xây dựng trong nước trúng thầu khách sạn 5 sao (Le Meridien, TP.HCM).