Theo dự đoán, nhu cầu quả nhiệt đới trên thế giới sẽ tăng nhanh trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 với tốc độ tăng trưởng 8%. Nhập khẩu toàn cầu sẽ đạt 4,3 triệu tấn vào năm 2010, trong đó 87% hay 3,8 triệu tấn là nhu cầu nhập khẩu của các nước phát triển.

small_4917.jpg Trong thời gian tới, EU vẫn tiếp tục là khu vực nhập khẩu nhiều quả nhiệt đới lớn nhất thế giới, trong đó Pháp là thị trường tiêu thụ chính. Hà Lan là thị trường trung chuyển lớn nhất trong khu vực này. Ngoài EU thì Mỹ, Nhật Bản, Canađa và Hồng Công cũng là những nước nhập khẩu quả nhiệt đới chủ chốt trên thế giới. Hiện EU và Mỹ chiếm 70% tổng nhập khẩu quả nhiệt đới toàn cầu.