SGTT.VN - Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, tổng thư ký hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, xuất khẩu cao su tiếp tục tăng trưởng cao trong hai tháng trở lại đây.

Trong 15 ngày đầu tháng 8, doanh nghiệp bán 48.700 tấn mủ cao su, thu về 121,2 triệu USḌ. Tính chung tám tháng đầu năm nay, lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu dự kiến khoảng 432.000 tấn, trị giá trên 1,1 tỉ USD. Thông thường, quý 3 và 4 là thời điểm vào vụ thu hoạch rộ mủ cao su. Vì vậy, hiệp hội ước tính sản lượng cao su xuất khẩu năm nay sẽ đạt khoảng 770.000 tấn, đem về 1,5 tỉ USD, tăng 6,4% về sản lượng và 22,3% giá trị so với năm 2009.