Tại cuộc đối thoại với thanh niên tối 25/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, vấn ...