Năm nay chúng ta sẽ có thêm 1 giây để ăn tết bởi Cơ quan quốc tế theo dõi sự tự quay của Trái Đất (IERS - tổ chức quy định thời gian của đồng hồ thế giới) đã quyết định cộng thêm 1 giây vào năm 2016 này. 1 giây này được gọi là giây nhuận (leap second) và nó được thêm vào nhằm đồng bộ với thay đổi rất nhỏ trong chuyển động tự quay của Trái Đất.

Chi tiết hơn thì đầu tiên phải kể tới cách quy định thời gian trên Trái Đất. Từ năm 1950 thì IERS bắt đầu sử dụng đồng hồ nguyên tử để đo thời gian với độ chính xác cực cao (500 triệu năm với lệch 1 giây). Văn phòng thế giới về trọng lượng và đo lường (BIPM) hiện đang dùng 250 đồng hồ nguyên tử đặt rải rác khắp thế giới để quyết định cái gọi là " Thời gian nguyên tử quốc tế " (TAI) và " Thời gian phối hợp quốc tế " (UTC). Tuy nhiên TAI được tính bởi máy móc còn UTC được tính dựa theo chu kỳ mọc lặn của Mặt trời.

Các tiêu chuẩn thời gian thông thường mà chúng ta xài dựa trên giờ UTC và chúng được duy trì bằng cách sử dụng đồng hồ nguyên tử. Nhưng sự tự quay của Trái Đất thì lại không đều do tác động lực hấp dẫn của Mặt Trăng khiến cho động năng quay của Trái Đất bị giảm xuống (do phải chuyển sang nâng hạ thủy triều), khiến nó quay chậm lại. Dần dần thì ngày Mặt Trời trở nên dài hơn còn, dẫn tới chênh lệch giữa giờ TAI và giờ UTC. Do đó đôi khi cần có sự điều chỉnh về thời gian để giữ cho chuẩn phổ biến của UTC gần với thời gian Mặt Trời trung bình . Nguyên tắc điều chỉnh ở đây là sau UTC 23:59:59 sẽ là có giây UTC 23:59:60 và tiếp theo mới là 00:00:00 như bình thường.

Và hồi năm ngoái người ta cũng đã cộng thêm 1 giây vào 30/6/2015 để đảm bảo sự đồng bộ. Năm nay thì 1 giây được cộng thêm vào 31/12/2016 và lần cộng gần đây nhất vào đúng ngày này là vào nằm 2008. Mặc dù chỉ có 1 giây và có lẽ chúng ta sẽ khó mà nhận ra nếu IERS không thông báo. Tuy nhiên nếu tính từ lần bổ sung giây nhuận vào năm 1972 thì cho tới nay đã có tổng cộng 26 giây được thêm vào.

Tham khảo Wiki , IERS