Điện ảnh Việt Nam năm 2008 đã chưa có bước đột phá, chưa có những tác phẩm lớn thực sự, mặc dù thị trường phim Tết đang “nóng” với 8 bộ phim rậm rịch chuẩn bị ra rạp. Tuy nhiên, giới trong nghề nhận định rằng, năm 2009, điện ảnh nước nhà sẽ sôi động hơn...