(Zing) – Xác của Kim Seok-kyun được phát hiện vào hôm thứ bảy tuần trước tại nhà riêng.