Trong số 4 cầu thủ ngoại, Nam Định cũng chỉ giữ lại đúng 1 cầu thủ ngoại từ mùa trước là tiền đạo Philip, người cũng không phải thật xuất sắc.