Ngày 28/3, tức ngày 3 tháng 3 Âm lịch, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Lễ hội Phủ Giầy - một trong 5 lễ hội lớn nhất của cả nước, đã chính thức khai hội.