(Zing) - Không chỉ có các bà nội trợ, rất nhiều người mẫu, trong đó có cả mẫu nam như Việt Cường, Hải Nam... cũng lần lượt rủ nhau đi siêu thị!