Theo chia sẻ của tác giả video, nội dung chưa thật sự khách quan là lý do khiến môn lịch sử không hấp dẫn với học sinh.