ND - Nhân Tết Kỷ Sửu 2009, xin nhắc đến các bộ Tem Tết năm Sửu cầm tinh con trâu đã được phát hành: Vào ngày 21-1-1985, bộ tem "Tết Ất Sửu" gồm hai mẫu cùng khuôn khổ (KK) 30x35, mang mã số (MS) 1576 và 1577, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, được Bưu chính Việt Nam phát hành rộng rãi.