LHQ vừa chính thức tuyên bố, 2009 là “Năm thiên văn quốc tế”, kỷ niệm 400 năm nhà khoa học, nhà thiên văn nổi tiếng thế giới người Italia, Galileo Galilei, công bố những phát hiện tạo nên cuộc cách mạng kiến thức của nhân loại về vũ trụ.