(VietNamNet) - Các ngành chức năng ở Quảng Ngãi đang phải đau đầu vì tình trạng cáp viễn thông bị cắt trộm liên tục, gây thiệt hại về an ninh, kinh tế nghiêm trọng.