Thời gian gần đây tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra khá nhiều trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với hàng trăm căn nhà xây không phép mỗi năm. Nhưng điều đáng nói là...