Có thể nói Giải chạy Việt dã Tiền Phong là nơi hội tụ tài năng chạy cả nước, cuộc sát hạch trình độ chuyên môn, ý chí, kinh nghiệm, hầu hết các VĐV có đẳng cấp cao của nước ta nửa thế kỷ qua đều được phát hiện, tuyển chọn, trưởng thành từ giải này.