Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN vì lợi ích chung có vai trò quan trọng trong giải quyết những thách thức chung của khu vực, đảm bảo an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên phát biểu như vậy tại Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 (ACDFIM-7), khai mạc sáng 25/3 tại Hà Nội. Hội nghị có chủ đề "Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống." Nhấn mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như hợp tác với quân đội các nước, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam đang ngày càng tích cực, chủ động tham gia một cách có trách nhiệm vào hợp tác trong khu vực qua những hoạt động hợp tác song phương và trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho rằng để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN, đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới, các hoạt động hợp tác quân sự ASEAN cần có mối liên kết và phối hợp trong chia sẻ thông tin cũng như tiến hành các hoạt động chung. Bên cạnh tiếp tục đối thoại, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm, các nước ASEAN cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên thực tế như trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai. Các hoạt động này sẽ đem lại cho sự hợp tác quân sự ASEAN một động lực mới và góp phần nâng cao vai trò, uy tín của quân đội các nước ASEAN. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cần tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động hai năm - tài liệu quan trọng có vai trò định hướng các hoạt động hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN từ nay đến hết năm 2011. Tại hội nghị, lãnh đạo lực lượng quốc phòng các nước ASEAN trình bày tham luận đóng góp và đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nhằm tăng cường sự hợp tác của quân đội ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề thách thức chung của khu vực, trong đó tập trung vào việc giải quyết những thách thức phi truyền thống như phòng chống thiên tai, dịch bệnh; biến đổi khí hậu... Tham luận của các đoàn nhất trí với tham luận của đoàn Việt Nam cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc duy trì khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển. Trước lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./. Xuân Khu (Vietnam+)