Đó là chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 3 (GMS3) sắp diễn ra tại Lào. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự .