(VOV) - Nàng Sita - một trong những vở diễn nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội cách đây hơn 20 năm vừa được dựng lại và sẽ ra mắt công chúng vào đúng dịp kỷ niệm 54 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10