"Nàng Sita" - vở chèo nổi tiếng trong thập niên 1980 (tác giả Lưu Quang Vũ), vừa được Nhà hát chèo HN khôi phục tái trình diễn. đây là hoạt động nằm trong dự án bảo tồn giá trị nghệ thuật chèo của Hà Nội đã được thành phố HN phê duyệt.