SGTT.VN - Có khoảng 60% sinh viên sau khi tốt nghiệp tham gia thị trường lao động, trong đó, chỉ có 50% trong số 60% có việc làm ổn định, đặc biệt, phần lớn sinh viên sau khi ra trường phải mất sáu năm tìm được công việc ổn định và hài lòng với mong muốn của mình.

Đây là thông tin do PGS.TS Mạc Văn Tiến, viện trưởng viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề cho biết tại hội thảo Xây dựng khung trình độ quốc gia – hỗ trợ Việt Nam hội nhập ASEAN do hội đồng Anh phối hợp với bộ Giáo dục – đào tạo và bộ Lao động – thương binh và xã hội tổ chức ngày 15.8 tại Hà Nội. Theo TS Tiến, có 1/3 số sinh viên phải làm việc thấp hơn trình độ đào tạo, ví dụ: có trình độ đại học, nhưng chỉ làm công việc của trung cấp. Như vậy, một số lượng lớn lao động đã bị lãng phí thời gian và năng suất thấp, dẫn đến năng suất lao động của Việt Nam càng ngày càng thấp so với các nước ở khu vực và thế giới. Hiện tại, các cơ sở đào tạo nghề của Việt Nam chủ yếu là dạy những gì mình có, chứ không dạy những gì xã hội cần, đồng thời, hiện chưa thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề.

T. Tuyền