Hành lý của một nam hành khách có chứa nhiều nanh báo và móng vuốt sư tử được đưa từ Dubai về.