Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB).

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Văn Hữu Mã chứng khoán: NBB Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám Đốc Tài chính Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 70.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 50.000 cp Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 09/03/2010 đến ngày 25/04/2010.