Trong bản báo phân tích cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư 577 do CTCK Rồng Việt (VDSC) thực hiện, VDSC cập nhật một số thông tin về tiến độ triển khai đầu tư các dự án của NBB, cũng như nguồn thu dự kiến của công ty trong năm 2010.

Mức EPS 2010 ước tính đối với NBB vào khoảng 8.100 đồng/cp, cổ phiếu hiện nay đang giao dịch xoay quanh mức P/E 10.6 là khá hợp lý. Tuy nhiên, NĐT có thể xem xét mua vào khi giá thị trường điểu chỉnh thấp hơn 15&%-20% so với mức giá ước tính dựa trên các điểm: Thứ nhất, Nguồn lợi nhuận trong các năm tới được đảm bảo ồn định vì các dự án bất động sản đã có sẵn nguồn thu gối đầu. Thứ hai, Công ty có khả năng tạo lợi nhuận cao hơn trong năm nếu ghi nhận thêm khoảng 17 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án City Gate Tower và một số nguồn thu từ việc bán phần căn hộ còn lại dự án Carina Plaza. Thứ ba, Nếu thành công trong đợt phát hành riêng lẻ với giá cao (trong quý III tới) sẽ tạo cơn "sóng" mới cho cổ phiếu NBB. EPS 2010 dự kiến có sự tăng trưởng cao so với năm trước và đây là kết quả đến từ các nguồn thu ổn định, năm 2011, mức sinh lời trên mỗi cổ phiếu vẫn có thể đạt con số cao hơn nếu dự án City Gate Tower được chào bán thuận lợi. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản (*) EPS được tính trên SLCPLHBQ 16.173.733 (Nguồn NBB, VDSC ước tính) VDSC dự phóng doanh thu năm 2010 sẽ đạt mức 596 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Nguồn thu đóng góp chủ yếu từ các dự án bất động sản khoảng 489 tỷ, từ mảng xây lắp, sản xuất công nghiệp và khai thác khoảng sản khả năng đạt 107 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 có thể đạt 131 tỷ đồng. Giả sử chấp nhận P/E và P/BV tương đương với mức trung bình ngành khoảng 10.5x và 3.0x thì giá trị cổ phiếu NBB vào khoảng 85.000-119.000 đồng/cp. Sang năm 2011, trước mắt có thể thấy nguồn thu chính cho NBB sẽ đến từ dự án City Gates Towers và phần giá trị còn lại của dự án Carina Plaza. Bên cạnh, năm sau còn có thêm sự đóng góp từ dự án KDC Sơn Tịnh Quảng Ngãi, dự kiến sẽ đưa vào kinh doanh trong các tháng tới. VDSC dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2011 sẽ vẫn duy trì ở mức cao so với năm nay. Ngoài ra, còn có hàng loạt dự án chuẩn bị triển khai như Diamond Riverside, NBB Garden III... cho thấy doanh thu và lợi nhuận tương lại là khá tiềm năng. Rủi ro đầu tư vào NBB cũng như các cổ phiếu bất động sản khác là thị trường nhà đất trong thời gian gần đây chưa có dấu hiệu khởi sắc. Nguồn cung căn hộ mọi phân khúc hiện đang gia tăng nhanh chóng. Mặc dù nguồn thu trong năm đã đảm bảo đủ kế hoạch, Công ty không nhất thiết đẩy nhanh công tác bán hàng nhưng sức ép cung tăng trên thị trường có thể sẽ làm giảm giá bán các sản phẩm của Công ty trong thời gian tới.