Thị trường chứng khoán sẽ ngừng giao dịch trong những ngày nghỉ lễ, do đó nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường ngày 6/9 để xác định xu hướng thị trường.

Nhà đầu tư có thể tái cơ cấu danh mục đầu tư, bán ra những cổ phiếu đạt kết quả kinh doanh không tốt, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có kết quả kinh doanh và chỉ số cơ bản tốt có sẵn trong danh mục. Tài liệu đính kèm: Bản tin thị trường ngày 06/09/2010