[Kênh14] – Năm mới, teens thử làm nem kiểu hình tam giác xem thế nào nhé!