(VTC News) - Theo LS Trần Đình Triển, trường hợp có tranh cãi với ngân hàng, khách hàng nên làm đơn khiếu nại gửi đến Giám đốc và Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước ở địa phương nơi cư trú đồng thời gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc của ngân hàng nơi họ mở tài khoản.