Có thể anh ấy không hoàn hảo với cả thế giới, miễn là với bạn, anh ấy hoàn hảo theo một nghĩa nào đó.

Tình yêu là một thứ cảm xúc tuyệt vời. Và nếu bạn tìm thấy một chàng trai khiến bạn cảm giác cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, hãy giữ lấy anh ấy.

Có thể anh ấy không hoàn hảo với cả thế giới, miễn là với bạn, anh ấy hoàn hảo theo một nghĩa nào đó. Thậm chí, có những điểm xấu của anh ấy bạn cũng thấy thật đáng yêu… là lúc bạn tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời.

Dưới đây là những điều nho nhỏ mà bạn có thể dựa vào đó mà nhận ra chân dung chàng trai đáng để bạn yêu!

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 1

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 2

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 3

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 4

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 5

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 6

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 7

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 8

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 9

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 10

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 11

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 12

Neu anh ay giong the nay, hay yeu ngay keo phi! - Anh 13

Theo Sam Sam (Theo idiva) (Khám phá)