Giadinh.net - Mấy ngày lại nổi lên thông tin Halida Thanh Hóa (H.TH) sẽ kiện Vinakansai Ninh Bình (V.NB). Còn ...