Khi Google lặng lẽ mua công ty chuyên bán phần mềm Android Inc một năm trước đây, cả hai bên không tiết lộ bất cứ chi tiết nào của vụ mua bán này. Android là một công ty mới hình thành được 22 tháng chuyên sản xuất phần mềm cho điện thoại di động. Google không xác nhận kế hoạch này là bước khởi đầu cho một một dự án lớn về mobile.