Nhân vật đầu tiên trong bộ sậu của ông chủ Mike Ashley, Tony Jiemenez, đã rời Newcastle United.