(VOV) - Bắt đầu từ hôm nay, 28/2, Nga bắt đầu áp dụng chế độ tạm thời hạn chế nhập khẩu sữa, các sản phẩm sữa của 10 nhà máy chế biến và cấm hoàn toàn việc nhập khẩu sữa, các sản phẩm sữa của 3 nhà máy sữa khác của Hà Lan.

Quyết định này được thông qua sau khi các chuyên gia Nga và Hà Lan cùng phối hợp tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất sữa của Hà Lan hồi cuối năm ngoái. Qua kiểm tra, các chuyên gia đã phát hiện các cơ sở sản xuất này không thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phẩm sữa. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không nêu tên chi tiết các nhà máy./. PV (từ Moscow)