Nga cảnh cáo Kosovo sẽ không bao giờ trở thành thành viên LHQ hoặc bất cứ tổ chức quốc tế nào nếu tự tuyên bố độc lập khỏi Serbia.