Hạ viện Nga vừa nhất trí thông qua một loạt biện pháp trị giá 86 tỷ USD nhằm trợ giúp các ngân hàng bị tác động của khủng hoảng tài chính.