Theo AFP ngày 24/3, dẫn lời các quan chức Nga cho biết Hạ viện Nga dự kiến sẽ thông qua một dự luật nhằm hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận những lĩnh vực chủ chốt, trong đó có dầu khí, truyền thông và nghề cá.

nh2514 Dự luật mới được đưa ra liên quan đến "đầu tư nước ngoài vào các công ty có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh và quốc phòng của Nhà nước Nga". Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật mới cần phải có sự thông qua của Thượng viện trước khi được Tổng thống ký ban hành. Theo các điều khoản của dự luật, bất kỳ một công ty tư nhân nước ngoài nào muốn mua hơn 50% cổ phần trong một công ty bất kỳ thuộc 42 ngành chiến lược của Nga sẽ phải có giấy phép của một ủy ban chuyên trách mà thành phần bao gồm các quan chức kinh tế và an ninh của Nga. Trong khi đó, các công ty quốc doanh nước ngoài sẽ phải có giấy phép tương tự nếu muốn mua hơn 25% cổ phần trong công ty Nga thuộc các ngành liên quan. Báo chí Nga cho rằng các ngành chiến lược mà Nga lên danh sách cũng bao gồm lĩnh vực hạt nhân, hàng không vũ trụ, sản xuất vũ khí và sản xuất kinh doanh dầu khí.