Nga đã hoàn toàn rút hết quân đội khỏi các vùng đệm an ninh quanh hai khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia ở Gruzia.