Cao thủ trang điểm này đã tự biến mình thành những nhân vật trong Cướp biển vùng Caribe, Rocky, Bố Già hay thậm chí là nữ hoàng Anh.

Video: Ngả mũ trước tài năng của cao thủ trang điểm: