ND - Từ những năm cuối thế kỷ 20, Nga đã đề ra kế hoạch phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân nước này nhằm xây dựng một trong những lực lượng răn đe đáng tin cậy đủ sức ngăn chặn những âm mưu gây hấn đối với nước Nga.